O ŠKOLE EZOTERIKY

Naša škola má veľmi jednoduchý, ale dôležitý cieľ.

Spojiť fyzický svet s duchovným a naučiť sa ho používať správnym spôsobom. Dosiahnete tak celkové zlepšenie svojho života, harmóniu a duševnú rovnováhu. Problémy, či už vo vzťahoch, financiách alebo rodine Vám pomôžeme riešiť na individuálnych alebo skupinových terapiách.


Kto Vás povedie na ceste osobného rozvoja?


Alexandra Bikárová (prvá zľava) so zakladateľkou anjelskej terapie Doreen Virtue, Phd.

Alexandra Bikárová je spolumajiteľka Sanny Beauty Estetic Centrum a zakladateľka Školy ezoteriky a osobného rozvoja Anjeli a VY, žije v Bratislave viac ako desať rokov a pochádza z východného Slovenska. Krok smerom k anjelskej terapii, k jej štúdiu, kurzom a praxi, približne pred 12 rokmi sprevádzal sled tragických osobných životných udalostí. Rozhodnutie nájsť znova vnútorný pokoj prostredníctvom meditácie a komunikácie s anjelmi však otvorilo dlho potláčaný prirodzený dar jasnovidectva a nasledovalo niekoľkoročné venovanie sa práci s anjelskými kartami, tarotom, cigánskymi kartami a kyvadlom, práca s odblokovaním minulých životov a liečenie duše prostredníctvom kryštálov, anjelov a mandal. Prácu na osobnom rozvoji doplnilo niekoľko medzinárodných certifikátov anjelskej terapie od Doreen Virtue, Phd., Charlesa Virtue a Tiny Marie Daily, či Inny Segal. Svoj dar, skúsenosti a vedomosti zúžitkovala pri publikovaní článkov na tému ezoteriky a pozitívneho myslenia, pre vytváranie blokov v rádiu a televízii na témy osudu, veštenia anjelov a vnútorných príčin chorôb. Má za sebou organizovanie niekoľkých ročníkov Ezoterického festivalu Anjeli a VY a programu Anjeli, Víly a mandaly pre deti v materských škôlkach. V súčastnosti sa popri vedení Sanny Centru krásy, venuje individuálnym anjelskym sedeniam a skupinovým kurzom anjelskej terapie v Škole ezoteriky a osobného rozvoja Anjeli a VY.

 

Veštkyňa Renáta (prvá zľava) so zakladateľkou anjelskej terapie Doreen Virtue, Phd.

Veštkyňa Renáta je medzinárodne certifikovanou anjelskou terapeutkou programom Doreen Virtue, Phd. Vyše desať ročná prax, neustále dopĺňané vzdelanie a techniky čítania kariet, aj vďaka ďalším medzinárodným programom Charlesa Virtue a Inny Segal, naďalej rozvíja meditáciou a komunikáciou s anjelmi, čo podporuje jej prirodzené jasnovidné schopnosti vnímané už od malička. Popri vešteniu osobne sa venuje numerológii,  vešteckej internetovej poradni, spoluvytváraniu pravidelných blokov v rádiu, hosťuje v reláciách v televizií, pomáha viesť kurzy anjelskej terapie a je spolutvorkyňou ezoterického festivalu Anjeli a VY.

 


OThmOW